Ajuntament

Agustí Jiménez Pérez - Alcalde

El municipi de Torre-serona, està equipat amb dos equips DEA portàtils (desfibril·ladors automàtics) d'urgència, que estan ubicats a la mateixa planta baixa de l'edifici de l'Ajuntament, i l'altre equip a la residència ICAD al Passeig Josep Buil, tots dos estan operatius i poden ser utilitats per qualsevol persona adulta, evidentment prèvia trucada al 112 per informar de la incidència.