En xifres

Dades Generals

CARACTERISTIQUES
Partit Judicial Lleida
Comarca Segrià
Extensió en Km2 6 Km2
Altitud 197m.
Habitants (2021) 402
Capital de comarca Lleida
Distància a Lleida en Km 5 Km.

Torre-serona

Codi
252332
Comarca
Segrià
Població
415
Superfície
5,89
Densitat
70,5
Altitud
197

Superfície (km²)

Municipi
5,89
Comarca
1.396,66
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
70,5
Comarca
154,3
Catalunya
246,1

Homes

Municipi
216
Comarca
109.380
Catalunya
3.887.223

Dones

Municipi
199
Comarca
106.096
Catalunya
4.014.740

Població

Municipi
415
Comarca
215.476
Catalunya
7.901.963

Població de 0 a 14 anys

Municipi
49
Comarca
31.524
Catalunya
1.116.910

Població de 15 a 64 anys

Municipi
283
Comarca
144.092
Catalunya
5.255.889

Població de 65 a 84 anys

Municipi
57
Comarca
32.803
Catalunya
1.272.703

Població de 85 anys i més

Municipi
26
Comarca
7.057
Catalunya
256.461

Població

Municipi
415
Comarca
215.476
Catalunya
7.901.963

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
27
Comarca
16.237
Catalunya
575.181

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
155
Comarca
75.856
Catalunya
2.654.179

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
27
Comarca
14.901
Catalunya
572.244

Homes de 85 anys i més

Municipi
7
Comarca
2.386
Catalunya
85.619

Homes

Municipi
216
Comarca
109.380
Catalunya
3.887.223

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
22
Comarca
15.287
Catalunya
541.729

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
128
Comarca
68.236
Catalunya
2.601.710

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
30
Comarca
17.902
Catalunya
700.459

Dones de 85 anys i més

Municipi
19
Comarca
4.671
Catalunya
170.842

Dones

Municipi
199
Comarca
106.096
Catalunya
4.014.740

Població nascuda a Catalunya

Municipi
302
Comarca
140.354
Catalunya
4.975.830

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
37
Comarca
24.910
Catalunya
1.151.646

Població nascuda a l'estranger

Municipi
76
Comarca
50.212
Catalunya
1.774.487

Població

Municipi
415
Comarca
215.476
Catalunya
7.901.963

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
344
Comarca
170.457
Catalunya
6.539.982

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
71
Comarca
45.019
Catalunya
1.361.981

Població

Municipi
415
Comarca
215.476
Catalunya
7.901.963

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
170
Comarca
83.551
Catalunya
3.186.015

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
46
Comarca
25.829
Catalunya
701.208

Homes

Municipi
216
Comarca
109.380
Catalunya
3.887.223

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
174
Comarca
86.906
Catalunya
3.353.967

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
25
Comarca
19.190
Catalunya
660.773

Dones

Municipi
199
Comarca
106.096
Catalunya
4.014.740

Homes residents a l'estranger

Municipi
2
Comarca
4.244
Catalunya
197.314

Dones residents a l'estranger

Municipi
2
Comarca
4.090
Catalunya
189.172

Població resident a l'estranger

Municipi
4
Comarca
8.334
Catalunya
386.486

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
40
Comarca
35.330
Catalunya
1.233.790

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
25
Comarca
84,4
Catalunya
82

Naixements. Nens

Municipi
2
Comarca
827
Catalunya
29.187

Naixements. Nenes

Municipi
0
Comarca
765
Catalunya
27.195

Naixements

Municipi
2
Comarca
1.592
Catalunya
56.382

Defuncions. Homes

Municipi
1
Comarca
981
Catalunya
35.395

Defuncions. Dones

Municipi
6
Comarca
1.009
Catalunya
35.311

Defuncions

Municipi
7
Comarca
1.990
Catalunya
70.706

Matrimonis

Municipi
2
Comarca
685
Catalunya
27.100

Llars amb una persona

Municipi
36
Comarca
21.084
Catalunya
762.624

Llars amb dues persones

Municipi
36
Comarca
22.563
Catalunya
871.499

Llars amb tres persones

Municipi
24
Comarca
17.118
Catalunya
622.581

Llars amb quatre persones

Municipi
27
Comarca
13.290
Catalunya
500.357

Llars amb cinc persones i més

Municipi
18
Comarca
6.600
Catalunya
232.296

Llars

Municipi
141
Comarca
80.655
Catalunya
2.989.357

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
22
Comarca
26
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
-1
Comarca
-28
Catalunya
-5.865

Saldo migratori intern

Municipi
21
Comarca
-2
Catalunya
-5.865

Immigracions externes

Municipi
10
Comarca
7.308
Catalunya
274.438

Emigracions externes

Municipi
2
Comarca
2.983
Catalunya
115.892

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
0
Comarca
1.054
Catalunya
29.090

Immigracions de la resta del món

Municipi
10
Comarca
6.254
Catalunya
245.348

Immigracions externes

Municipi
10
Comarca
7.308
Catalunya
274.438

Taxa bruta de natalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Taxa bruta de mortalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement natural - 2022

Municipi
-12,44
Comarca
-1,86
Catalunya
-1,83

Creixement migratori - 2022

Municipi
72,14
Comarca
20,25
Catalunya
19,49

Creixement total de la població - 2022

Municipi
57,21
Comarca
18,75
Catalunya
17,89

Població que entén català

Municipi
352
Comarca
191.174
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
304
Comarca
155.291
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
314
Comarca
161.693
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
215
Comarca
117.610
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
0
Comarca
9.527
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
352
Comarca
200.702
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
0
Comarca
15
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
15
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
0
Comarca
30
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
0
Comarca
40
Catalunya
1.031

Pistes poliesportives

Municipi
3
Comarca
300
Catalunya
8.405

Camps poliesportius

Municipi
0
Comarca
86
Catalunya
2.278

Sales esportives

Municipi
0
Comarca
303
Catalunya
9.332

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
19
Catalunya
1.106

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
19
Catalunya
438

Altres espais esportius

Municipi
8
Comarca
754
Catalunya
29.380

Espais esportius

Municipi
11
Comarca
1.521
Catalunya
51.970

Educació primària o inferior

Municipi
15,3
Comarca
16,2
Catalunya
15

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
33,8
Comarca
32,3
Catalunya
27,7

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
19,7
Comarca
21,4
Catalunya
23,3

Educació superior

Municipi
31,2
Comarca
30,1
Catalunya
33,9

Electors (Elec. municipals)

Municipi
293
Comarca
142.022
Catalunya
5.422.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
87
Comarca
64,4
Catalunya
64,8

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
275
Comarca
140.284
Catalunya
5.624.067

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
68
Comarca
52
Catalunya
51,3

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
289
Comarca
140.737
Catalunya
5.615.420

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
75,8
Comarca
68,4
Catalunya
69,4

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
293
Comarca
141.487
Catalunya
5.645.470

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
84,3
Comarca
63,9
Catalunya
60,9

Homes

Municipi
115
Comarca
49.920
Catalunya
1.894.610

Dones

Municipi
75
Comarca
40.910
Catalunya
1.694.280

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
190
Comarca
90.830
Catalunya
3.588.890

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
215
Comarca
96.665
Catalunya
3.775.270

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
1.645
Catalunya
10.470

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
60
Comarca
7.440
Catalunya
465.470

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
35
Comarca
6.225
Catalunya
158.595

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
320
Comarca
75.815
Catalunya
2.459.520

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
415
Comarca
91.125
Catalunya
3.094.055

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
20
Comarca
2.915
Catalunya
20.840

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
10
Comarca
825
Catalunya
36.380

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
5
Comarca
1.630
Catalunya
70.065

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
20
Comarca
9.790
Catalunya
435.280

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
55
Comarca
15.160
Catalunya
562.560

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
95
Comarca
16.820
Catalunya
555.425

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
200
Comarca
24.265
Catalunya
744.450

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
120
Comarca
25.340
Catalunya
744.015

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
24.700
Catalunya
1.050.165

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
415
Comarca
91.125
Catalunya
3.094.055

Comptes de cotització

Municipi
37
Comarca
7.386
Catalunya
247.599

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
93
Comarca
46.130
Catalunya
1.748.621

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
962,14
Comarca
1.136,18
Catalunya
1.247,58

Homes

Municipi
35
Comarca
19.807
Catalunya
742.088

Dones

Municipi
41
Comarca
20.892
Catalunya
795.474

Total

Municipi
76
Comarca
40.699
Catalunya
1.537.562

Atur registrat. Agricultura

Municipi
0,8
Comarca
719,6
Catalunya
5.678,7

Atur registrat. Indústria

Municipi
1,4
Comarca
614,7
Catalunya
37.608,4

Atur registrat. Construcció

Municipi
0,5
Comarca
689,8
Catalunya
26.094,6

Atur registrat. Serveis

Municipi
4,9
Comarca
6.255,2
Catalunya
246.025,3

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
1,1
Comarca
811,4
Catalunya
24.969,3

Atur registrat

Municipi
8,8
Comarca
9.090,7
Catalunya
340.376,3

Atur registrat. Homes

Municipi
5,1
Comarca
3.754,4
Catalunya
144.854,4

Atur registrat. Dones

Municipi
3,7
Comarca
5.336,2
Catalunya
195.521,9

Atur registrat

Municipi
8,8
Comarca
9.090,7
Catalunya
340.376,3

Habitatges familiars principals

Municipi
140
Comarca
80.655
Catalunya
2.989.357

Habitatges familiars no principals

Municipi
24
Comarca
23.357
Catalunya
925.770

Habitatges familiars

Municipi
164
Comarca
104.012
Catalunya
3.915.127

Habitatges familiars principals (%)

Municipi
85,4
Comarca
77,5
Catalunya
76,4

Índex socioeconòmic territorial

Municipi
98,2
Comarca
91,2
Catalunya
100

IBI. Rebuts

Municipi
319
Comarca
165.122
Catalunya
5.932.460

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
68.922
Comarca
45.274
Catalunya
70.362

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
310
Comarca
408
Catalunya
497

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
24.453
Comarca
22.991
Catalunya
26.049

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
6.430
Comarca
7.172
Catalunya
7.562

Superfície de terres llaurades

Municipi
415
Comarca
93.891
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
35
Comarca
1.270
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
450
Comarca
95.162
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
115
Comarca
29.191
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
77
Comarca
9.979
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
0
Comarca
2.311
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
29
Comarca
5.596
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
176
Comarca
34.211
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
17
Comarca
10.396
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
0
Comarca
2.037
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
0
Comarca
131
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
0
Comarca
23
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
0
Comarca
16
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
415
Comarca
93.891
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
35
Comarca
5.193
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
15
Comarca
1.096
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
1.784
Comarca
103.535
Catalunya
676.097

Caps d'ovins

Municipi
0
Comarca
29.291
Catalunya
488.771

Caps de cabrum

Municipi
0
Comarca
938
Catalunya
69.820

Caps de porcins

Municipi
5.223
Comarca
1.347.873
Catalunya
8.192.796

Caps d'aviram

Municipi
_
Comarca
4.436.459
Catalunya
42.544.012

Caps de conilles mares

Municipi
0
Comarca
11.437
Catalunya
138.400

Caps d'equins

Municipi
0
Comarca
63
Catalunya
13.380

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
1.530

Habitatges iniciats

Municipi
1
Comarca
449
Catalunya
16.311

Hotels

Municipi
0
Comarca
33
Catalunya
3.120

Places d'hotels

Municipi
0
Comarca
2.852
Catalunya
323.064

Càmpings

Municipi
0
Comarca
1
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
0
Comarca
111
Catalunya
270.342

Turisme rural

Municipi
0
Comarca
11
Catalunya
2.588

Places de turisme rural

Municipi
0
Comarca
85
Catalunya
20.963

Turismes

Municipi
263
Comarca
104.585
Catalunya
3.513.245

Motocicletes

Municipi
67
Comarca
16.248
Catalunya
923.204

Vehicles industrials

Municipi
161
Comarca
28.437
Catalunya
755.312

Altres vehicles

Municipi
119
Comarca
9.115
Catalunya
183.647

Parc de vehicles

Municipi
610
Comarca
158.385
Catalunya
5.375.408

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
1,67
Comarca
1,19
Catalunya
1,42

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
34,3
Comarca
42,2
Catalunya
46,7

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
9
Comarca
401
Catalunya
15.622

Generació de residus (tones)

Municipi
20
Comarca
56.898,98
Catalunya
3.823.878,74