35° / 19° Intervals de núvols

En xifres

Dades Generals

CARACTERISTIQUES
Partit Judicial Lleida
Comarca Segrià
Extensió en Km2 6 Km2
Altitud 197m.
Habitants (2021) 402
Capital de comarca Lleida
Distància a Lleida en Km 5 Km.

Torre-serona

Codi
252332
Comarca
Segrià
Població
383
Superfície
5,89
Densitat
65
Altitud
197

Superfície (km²)

Municipi
5,89
Comarca
1.396,66
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
65
Comarca
151,5
Catalunya
241,8

Homes

Municipi
200
Comarca
107.047
Catalunya
3.819.831

Dones

Municipi
183
Comarca
104.562
Catalunya
3.943.531

Població

Municipi
383
Comarca
211.609
Catalunya
7.763.362

Població de 0 a 14 anys

Municipi
49
Comarca
31.944
Catalunya
1.139.260

Població de 15 a 64 anys

Municipi
257
Comarca
140.998
Catalunya
5.145.431

Població de 65 a 84 anys

Municipi
56
Comarca
31.672
Catalunya
1.228.528

Població de 85 anys i més

Municipi
21
Comarca
6.995
Catalunya
250.143

Població

Municipi
383
Comarca
211.609
Catalunya
7.763.362

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
23
Comarca
16.402
Catalunya
586.182

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
141
Comarca
73.978
Catalunya
2.598.440

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
30
Comarca
14.323
Catalunya
552.061

Homes de 85 anys i més

Municipi
6
Comarca
2.344
Catalunya
83.148

Homes

Municipi
200
Comarca
107.047
Catalunya
3.819.831

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
26
Comarca
15.542
Catalunya
553.078

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
116
Comarca
67.020
Catalunya
2.546.991

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
26
Comarca
17.349
Catalunya
676.467

Dones de 85 anys i més

Municipi
15
Comarca
4.651
Catalunya
166.995

Dones

Municipi
183
Comarca
104.562
Catalunya
3.943.531

Població nascuda a Catalunya

Municipi
291
Comarca
140.230
Catalunya
4.952.278

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
32
Comarca
25.960
Catalunya
1.212.621

Població nascuda a l'estranger

Municipi
60
Comarca
45.419
Catalunya
1.598.463

Població

Municipi
383
Comarca
211.609
Catalunya
7.763.362

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
323
Comarca
169.956
Catalunya
6.512.697

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
60
Comarca
41.653
Catalunya
1.250.665

Població

Municipi
383
Comarca
211.609
Catalunya
7.763.362

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
156
Comarca
83.148
Catalunya
3.172.812

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
44
Comarca
23.899
Catalunya
647.019

Homes

Municipi
200
Comarca
107.047
Catalunya
3.819.831

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
167
Comarca
86.808
Catalunya
3.339.885

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
16
Comarca
17.754
Catalunya
603.646

Dones

Municipi
183
Comarca
104.562
Catalunya
3.943.531

Homes residents a l'estranger

Municipi
3
Comarca
3.919
Catalunya
181.490

Dones residents a l'estranger

Municipi
2
Comarca
3.836
Catalunya
175.521

Població resident a l'estranger

Municipi
5
Comarca
7.755
Catalunya
357.011

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
45
Comarca
34.875
Catalunya
1.237.395

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
22,2
Comarca
85,1
Catalunya
82,8

Naixements. Nens

Municipi
2
Comarca
869
Catalunya
29.832

Naixements. Nenes

Municipi
0
Comarca
886
Catalunya
28.632

Naixements

Municipi
2
Comarca
1.755
Catalunya
58.464

Defuncions. Homes

Municipi
3
Comarca
1.082
Catalunya
39.828

Defuncions. Dones

Municipi
8
Comarca
985
Catalunya
39.956

Defuncions

Municipi
11
Comarca
2.067
Catalunya
79.784

Matrimonis

Municipi
0
Comarca
368
Catalunya
15.662

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
0
Comarca
-443
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
1
Comarca
-54
Catalunya
-8.971

Saldo migratori intern

Municipi
1
Comarca
-497
Catalunya
-8.971

Immigracions externes

Municipi
4
Comarca
3.415
Catalunya
118.760

Emigracions externes

Municipi
8
Comarca
2.652
Catalunya
62.236

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
0
Comarca
656
Catalunya
17.499

Immigracions de la resta del món

Municipi
4
Comarca
2.759
Catalunya
101.261

Immigracions externes

Municipi
4
Comarca
3.415
Catalunya
118.760

Creixement total intercensal - 2011

Municipi
24
Comarca
40.914
Catalunya
1.176.733

Taxa de creixement total intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
6,89
Comarca
21,93
Catalunya
16,98

Taxa de creixement natural intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
-2,01
Comarca
2,29
Catalunya
3,04

Taxa de creixement migratori intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
8,89
Comarca
19,64
Catalunya
13,94

Població que entén català

Municipi
352
Comarca
191.174
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
304
Comarca
155.291
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
314
Comarca
161.693
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
215
Comarca
117.610
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
0
Comarca
9.527
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
352
Comarca
200.702
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
0
Comarca
15
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
15
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
0
Comarca
30
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
0
Comarca
40
Catalunya
1.005

Pistes poliesportives

Municipi
3
Comarca
298
Catalunya
8.373

Camps poliesportius

Municipi
0
Comarca
86
Catalunya
2.281

Sales esportives

Municipi
0
Comarca
295
Catalunya
9.152

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
19
Catalunya
1.097

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
19
Catalunya
438

Altres espais esportius

Municipi
8
Comarca
729
Catalunya
29.001

Espais esportius

Municipi
11
Comarca
1.486
Catalunya
51.347

Educació primària o inferior

Municipi
18,2
Comarca
19
Catalunya
17,7

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
34,8
Comarca
31,8
Catalunya
27,4

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
18,2
Comarca
21,1
Catalunya
23,2

Educació superior

Municipi
28,7
Comarca
28,2
Catalunya
31,8

Electors (Elec. municipals)

Municipi
278
Comarca
142.035
Catalunya
5.376.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
82
Comarca
58,2
Catalunya
58,5

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
273
Comarca
140.393
Catalunya
5.554.455

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
85,3
Comarca
79,7
Catalunya
79,1

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
275
Comarca
140.129
Catalunya
5.519.912

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
64,7
Comarca
60,4
Catalunya
63,4

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
50,2
Comarca
42,7
Catalunya
47,6

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
281
Comarca
140.986
Catalunya
5.318.296

Homes

Municipi
105
Comarca
49.086
Catalunya
1.823.075

Dones

Municipi
72
Comarca
40.120
Catalunya
1.612.844

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
177
Comarca
89.206
Catalunya
3.435.919

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
196
Comarca
94.891
Catalunya
3.613.910

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
42
Comarca
6.912
Catalunya
448.553

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
263
Comarca
71.438
Catalunya
2.267.176

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
338
Comarca
85.534
Catalunya
2.872.828

Afiliacions agri. R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
21
Comarca
3.081
Catalunya
21.855

Afiliacions serveis R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
10
Comarca
9.700
Catalunya
426.501

Afiliacions R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
40
Comarca
15.259
Catalunya
556.043

Afiliacions a centres SS fins a 50 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
223
Comarca
39.136
Catalunya
1.250.039

Afiliacions a centres SS de 51 a 250 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
115
Comarca
24.580
Catalunya
672.962

Afiliacions a centres SS de 251 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
21.818
Catalunya
949.827

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
338
Comarca
85.534
Catalunya
2.872.828

Comptes de cotització

Municipi
38
Comarca
7.311
Catalunya
243.389

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
91
Comarca
45.090
Catalunya
1.720.098

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
779,82
Comarca
942,53
Catalunya
1.041,97

Homes

Municipi
38
Comarca
19.571
Catalunya
737.855

Dones

Municipi
37
Comarca
20.195
Catalunya
775.829

Total

Municipi
75
Comarca
39.766
Catalunya
1.513.684

Atur registrat. Agricultura

Municipi
0,7
Comarca
1.609,1
Catalunya
9.562,4

Atur registrat. Indústria

Municipi
1,4
Comarca
851,8
Catalunya
45.324,2

Atur registrat. Construcció

Municipi
0,9
Comarca
878,4
Catalunya
33.714

Atur registrat. Serveis

Municipi
7,7
Comarca
8.556,5
Catalunya
320.048

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
1
Comarca
852,9
Catalunya
28.517

Atur registrat

Municipi
11,7
Comarca
12.748,8
Catalunya
437.165,6

Atur registrat. Homes

Municipi
4,8
Comarca
5.643
Catalunya
191.728,2

Atur registrat. Dones

Municipi
6,9
Comarca
7.105,7
Catalunya
245.437,3

Atur registrat

Municipi
11,7
Comarca
12.748,7
Catalunya
437.165,6

Habitatges familiars principals

Municipi
147
Comarca
81.550
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars buits

Municipi
3
Comarca
12.502
Catalunya
448.356

Habitatges familiars

Municipi
150
Comarca
99.851
Catalunya
3.863.381

IBI. Rebuts

Municipi
318
Comarca
164.727
Catalunya
5.888.971

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
69.062,9
Comarca
45.314,5
Catalunya
70.691,4

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
310,8
Comarca
408,4
Catalunya
500,7

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
24.179
Comarca
21.721
Catalunya
24.984

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
6.334
Comarca
5.993
Catalunya
7.193

Superfície de terres llaurades

Municipi
308
Comarca
85.018
Catalunya
792.425

Superfície de pastures permanents

Municipi
11
Comarca
8.638
Catalunya
355.107

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
319
Comarca
93.656
Catalunya
1.147.532

Conreus d'herbacis

Municipi
177
Comarca
42.846
Catalunya
511.150

Conreus de fruiters

Municipi
103
Comarca
28.459
Catalunya
110.819

Conreus d'olivera

Municipi
28
Comarca
11.229
Catalunya
101.236

Conreus de vinya

Municipi
0
Comarca
2.228
Catalunya
61.391

Altres conreus

Municipi
0
Comarca
256
Catalunya
7.829

Terres llaurades

Municipi
308
Comarca
85.018
Catalunya
792.425

Explotacions sense terres

Municipi
0
Comarca
171
Catalunya
1.519

Explotacions amb terres

Municipi
35
Comarca
5.803
Catalunya
59.320

Explotacions agràries amb i sense terres

Municipi
35
Comarca
5.974
Catalunya
60.839

Explotacions sense ramaderia

Municipi
23
Comarca
4.852
Catalunya
47.172

Explotacions amb ramaderia

Municipi
12
Comarca
1.122
Catalunya
13.667

Explotacions agràries amb i sense ramaderia

Municipi
35
Comarca
5.974
Catalunya
60.839

Caps de bovins

Municipi
342
Comarca
59.113
Catalunya
544.135

Caps d'ovins

Municipi
650
Comarca
40.046
Catalunya
600.082

Caps de cabrum

Municipi
9
Comarca
2.441
Catalunya
71.748

Caps de porcins

Municipi
6.430
Comarca
943.807
Catalunya
6.742.638

Caps d'aviram

Municipi
118.047
Comarca
3.570.783
Catalunya
43.890.563

Caps de conilles mares

Municipi
0
Comarca
16.964
Catalunya
335.054

Caps d'equins

Municipi
2
Comarca
216
Catalunya
19.352

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
2.615

Habitatges iniciats

Municipi
0
Comarca
273
Catalunya
15.106

Hotels

Municipi
0
Comarca
32
Catalunya
3.083

Places d'hotels

Municipi
0
Comarca
2.848
Catalunya
318.954

Càmpings

Municipi
0
Comarca
1
Catalunya
351

Places de càmpings

Municipi
0
Comarca
111
Catalunya
262.346

Turisme rural

Municipi
0
Comarca
8
Catalunya
2.514

Places de turisme rural

Municipi
0
Comarca
68
Catalunya
20.190

Turismes

Municipi
267
Comarca
105.075
Catalunya
3.554.258

Motocicletes

Municipi
57
Comarca
15.444
Catalunya
882.094

Vehicles industrials

Municipi
144
Comarca
27.644
Catalunya
779.051

Altres vehicles

Municipi
89
Comarca
8.364
Catalunya
172.003

Parc de vehicles

Municipi
557
Comarca
156.527
Catalunya
5.387.406

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
1,17
Comarca
1,15
Catalunya
1,4

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
32,8
Comarca
41,8
Catalunya
45,9

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
10
Comarca
385
Catalunya
14.590

Generació de residus (tones)

Municipi
35,14
Comarca
47.802,48
Catalunya
3.518.771,86

Document Actions